Můj 3 (slovy tři) roky starý návrh úvodní obrazovky je stále lepší, než ten v nově spuštěné AirBank? Sakra kde je problém? Osobně bych sázel na „design by committee”.

Mimochodem, pokud by snad některá banka měla zájem o moje služby jako konzultanta na UI, ozvěte se. Upřednostnil bych FIO, protože tam máme účet s Fakturoidem.