Podivně nazvaná služba Kotatsu vám umožní rychle vygenerovat HTML kód pro tabulku a to včetně classů.