V článku Asynchronous UIs – the future of web user interfaces Alex MacCaw celkem stručně představí trochu jiný přístup k tomu, jak prezentujeme uživateli změny a jak rozhraní reaguje na jeho požadavky.

Když to zjednoduším, představte si Ajax, ale bez čekání na vykonání požadavku. Změny se v UI projeví okamžitě, uživatel na nic nečeká, nic se nenačítá znovu. Akce se provedou na pozadí a uživatel je vytržen z nerušeného používání pouze pokud se něco nepovedlo.

Zmiňuje javascriptový framework Spine, který mě zaujal už tím, jak se prezentuje.

Takhle by měly fungovat všechny web aplikace. Miluju tuhle dobu.

Via @zdenekkostal

PS: Ten modální dialog při smazání položky v jeho příkladu beru v daném kontextu jako vtip :-)

Updatovaná verze slavného dema – tentokrát ještě vychytanější, díky Ruby on Rails 2.