Včetně průhledných PNG v backgroundu

Slibně vypadající řešení průhlednosti PNG pod IE 6. Hlavně se zdá, že to bude mít jednoduché nasazení, což byl problém s podobnými řešeními, která jsem zkoušel v minulosti.