http://www.freepdfconvert.com/convert_pdf_to_source.asp

Apple Insider píše, že ISO se ujalo kontroly nad formátem PDF a bude zodpovědné za jeho další vývoj. Že bychom se konečně dočkali levného softwaru na úpravu PDF?