FormCheck je plugin do Mootools, který vám dovolí nastavit parametry pro jednotlivá pole a při chybě vyplnění zobrazí k políčku hezkou bublinu se zprávou.