Mimochodem, mám už pár let celkem konzistentní agendu příspěvků na Twitteru a tady na to, abych vypozoroval jednoznačný vzor chování ve své čtenářské obci.

Odkazy na anglicky psané příspěvky mají mnohem větší ohlasy, než na video nebo audio. Z toho plyne, že pořád hodně z vás neumí anglicky tolik, aby zvládli mluvené slovo.

Opakuji svůj apel z přednášky v Brně: Naučte se pořádně anglicky! Nedovedete si představit o co přicházíte. Nejen oborově, ale vůbec v rozhledu o světě, ve kterém žijete.

For if you don’t, it will come to bite you in the ass. Trust me.