bootstrap-wysihtml5 is a javascript plugin that makes it easy to create simple, beautiful wysiwyg editors with the help of wysihtml5 and Twitter Bootstrap

CSS Piffle bylo pro mě největší překvapení sobotního Barcampu v Praze.

WYSIWYG textarea editorů není nikdy dost :) Jednou napíšu článek, ve kterém všechny známé editory tohohle typu srovnám.