Aza Raskin z Mozilla Labs představuje možnou budoucnost propojení oddělených webových služeb: Ubiquity. Koncept vypadá velmi slibně. Připomíná to LaunchBar na Mac OS X a Enso na Windows (což není překvapení, protože Raskin na Ensu pracuje).