Poslouží dobře i jako reference pro složitější selectory.