Odkaz na článek v NY Times →

Powerset se snaží být vyhledávačem nové generace, který bude rozumět dotazům skutečně po stránce sémantiky. Zatím prohledává jen Wikipedii, ale vypadá slibně (samozřejmě se ptejte jen anglicky). Příklad otázky.