Luis von Ahn nejdřív ukáže, jak využívají CAPTCHA pro digitalizaci knih a pak nastíní svůj další projekt, kdy chtějí využít toho, že se lidi snaží naučit jazyk k tomu, aby vytvářeli překlady z různých jazyků do různých jazyků.

Myslím, že to pěkně ilustruje, jak málo ještě víme o tom, co internet všechno změní. Úžasný.

Via @kofila