Přednáška Simona Wardleyho – Innovation, the future and why nothing is ever simple je vtipná a ve 20 minutách toho přednese k zamyšlení víc než dost.