K tomu, aby to byl Ultimate CSS Gradient Generator pro mě, bych ještě chtěl mít možnost vkládat obrázky, alespoň jeden. Rád používám průhledná PNGčka k tomu, abych na tlačítku vytvořil texturu.