dBug nabízí PHP verzi ColdFusion funkce cfdump. Což mně teda nic neříká, ale výsledkem je třeba přehledná tabulka, kde je rozepsané pole, které tomu předhodíte. A můžete zabalovat a rozbalovat řádky. Podporované typy proměnných: Array, Class/Object, databázové a XML zdroje.