Ryan z 37signals napsal dobrou úvahu o tom, že modální dialogy mohou představovat alternativu pro obsah, který si nezaslouží vlastní stránku. Výhodou mimo jiné je, že uživatel stále ví, kde je a nemusíme řešit jeho návrat zpátky.