Ještě v roli šéfa NextStepu, Steve Jobs prezentuje jejich framework pro vytváření dynamických webových stránek. Dobré vidět minimálně z pohledu toho, co bylo v roce 1996 high-end.

Zdroj

Via Daring Fireball