Neuchopitelnost digitálních projektů

Craig Mod v článku The Digital↔Physical: On building Flipboard for iPhone and Finding Edges for Our Digital Narratives nastiňuje zajímavou myšlenku:

When all the correspondence, designing, thinking, sketching — the entirety of the creative process — happens in bits, we lose a connection. It’s as if all that process is conceptually reduced to a single point — something weightless and unbounded. Compounded over time, the understanding of where one is as a creative in a digital landscape collapses to the just-a-little-while-ago, the now, and maybe the tomorrow.

V krásně nasázeném a ilustrovaném textu, pak ukazuje, jak se snažil tuhle neuchopitelnost porazit tím, že po dokončení verze 1.0 Flipboardu pro iPhone nechal vyrobit knihu, která dokumentuje vývoj projektu.

0