Release Candidate školení „Vývoj web aplikací s důrazem na UI a UX”

Beta test školení (slidy) splnil účel, vím, kde byly hrany a jak je zahladit.

Celkově se dá říct, že školení je ideální pro lidi, kteří mají zkušenost s tvorbou webů a chtěli by se nasměrovat na tvorbu web aplikací.

Byznys část hodnotili přínosně i zkušení tvůrci web aplikací, kteří na školení byli.

Wireframovací část odhalila slabinu mého záměru vymyslet příkladovou aplikaci přímo na školení. Jeden z účastníků přišel s reálným příkladem aplikace, kterou se chystá dělat. Znělo to zajímavě a všichni jsme souhlasili, že to bude dobrý výchozí bod pro wireframování.

Problém se ukázal být v tom, že ještě neměl dostatek informací pro to, aby řekl, co je správně a co ne, takže ve výsledku se nedalo ponaučit z chyb a ukázat dobré postupy, protože nebyla kritéria, jak je posoudit.

Proto upravím wireframovací část ve směru návrhu aplikace, kterou jsem dělal (nebude to Fakturoid) a jsem tedy schopen ji popsat z pozice klienta a zároveň budu schopen zodpovědět vaše otázky při cvičení a lépe zhodnotit, co dává smysl a co ne.

Termín dalšího školení

Kdy: 25. dubna (středa) od 9.30 do 17.00 hod
Kde: Hub Praha, oranžová místnost
Počet účastníků: 10 (už jen 2 místa volná)
Cena: 5000 Kč Release Candidate cena 4000 Kč (nejsem plátce DPH)

Přihlašte se přes email

Hodí se školení pro vás?

Vidíte v tvorbě web aplikací otevírající se příležitost? Uvažujete o tom, že byste vytvořili nějakou vlastní? Máte už firmu, která dělá webové prezentace a chcete rozšířit záběr a/nebo získat stabilní příjem z vlastní aplikace? Chcete získat slušný základ v obchodní strategii a v organizaci procesu tvorby web aplikace?

Pokud jste na něco odpověděli „Ano“, nemělo by vás školení zklamat.

Školení přímo u vás ve firmě

Nabízí se možnost kombinace školení a konzultace nad vaším produktem. Ozvěte se.

5