Do třetice video připravované nové generace Basecampu

Tentokrát o vychátávkách, které nejsou na pohled tak moc vidět, o to víc ukazují, do jaké hloubky signálové přemýšlí.

Zdroj The new Basecamp: Interface details and power user goodness

3 komentáře