37signals v tomto článku popisují všechny metody, kterými ze začátku svého fungování získavali pozornost. Já jsem si po přečtení ještě více uvědomil, jak důležitou roli hraje jejich přístup „have a strong opinion”, hodně ze zmiňovaných věcí by nemohli udělat, kdyby neměli ty koule, co mají.