The Shapes of CSS

Krásný přehled, jak v CSS vykreslovat základní geometrické tvary.

0