John Resig: Learning Advanced JavaScript

Pěkná sbírka příkladů, když dvojkliknete na příklad funkce, můžete si ji upravit a spustit, pak svou vlastní verzi.

0