Flotr: Javascriptová knihovna pro kreslení grafů

http://solutoire.com/flotr/docs/

0